Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος “Κώδικα Καταναλωτική Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο“.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον ισχύοντα κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να βρείτε εδώ: Κώδικας Δεοντολογίας